Μηδενοχώρος Πίνακα - Θεωρία

Σε αυτή την ανάρτηση δίνουμε τον ορισμό του Μηδενοχώρου ενός πίνακα μαζί με τις βασικότερες ιδιότητές του.

Στο τέλος θα βρείτε και ένα video από του youtube που περιγράφει τη θεωρία αλλά και τη μεθοδολογία εύρεσης βάσης για τον μηδενόχωρο ενός τυχαίου πίνακα.


Α. Ορισμός


B. Καθετότητα με το Χώρο Γραμμών

Γ. Σχέση με το χώρο Γραμμών

Featured Posts