Ανάπτυγμα Taylor της συνάρτησης f(x)=log(1+x)

March 9, 2017

Στο παραπάνω applet βλέπετε την προσέγγιση της συνάρτησης f(x) = ln(1+x) μέσω του αναπτύγματος Taylor. Το πολυώνυμο Taylor προσεγίζει τη συνάρτηση μόνο στο διάστημα (-1,1]. Μπορείτε να δείτε ότι όσο και αν μεγαλώνετε το n δεν βελτιώνεται η προσέγγιση για τιμές έξω από αυτό το διάστημα.

Βοηθητικό αρχείο για μαθήματα Μαθηματικών, Ανάλυσης Ι και Ανάλυσης ΙΙ (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και για μαθήματα του ΕΑΠ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Εφαρμογή για την μέθοδο Gauss (Application)

July 8, 2018

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags