Ανάπτυγμα Taylor της συνάρτησης ημίτονο


Σε αρκετά πανεπιστημιακά μαθήματα Ανάλυσης (ΑΕΙ, ΕΑΠ, ΤΕΙ) εμφανίζεται η έννοια του αναπτύγματος Taylor για την προσέγγιση συναρτήσεων μέσω πολυωνύμων. Στο διαδραστικό αρχείο που παρουσιάζουμε εδώ, φαίνεται η προσέγγιση της συνάρτησης ημίτονο μέσω του αναπτύγματος Taylor στο 0.

#ΑΕΙ #ΤΕΙ #ΦΥΕ10 #ΠΛΗ12 #Ανάλυση #Geogebra

Featured Posts
Recent Posts