Σημειώσεις στις Σειρές


Ένα ακόμη σημαντικό φυλλάδιο σημειώσεων ανέβηκε στο site. Το φυλλάδιο αναφέρεται στις σειρές και περιέχει τα βασικότερα θεωρήματα που αφορούν τη σύγκλιση σειρών πραγματικών αριθμών. Εννοείται ότι αναφέρονται τα βασικότερα κριτήρια, μεθοδολογία και ασκήσεις. Ελπίζουμε να φανεί χρήσιμο στους φοιτητές που διδάσκονται ανάλυση σε κάποιο από τα ΑΕΙ, ΤΕΙ ή στο ΕΑΠ.

#Ανάλυση #Σειρές #Σύγκλιση #ΚριτήριαΣύγκλισηςΑκολουθιών #Κριτήριολόγου #Κριτήριοσύγκρισης #κριτήριοοριακήςσύγκρισης #κριτήριορίζας #κριτήριοολοκληρώματος #Γεωμετρικήσειρά #pΣειρά

Featured Posts
Recent Posts