Σημειώσεις - Μιγαδικοί Αριθμοί


Στο νέο πακέτο σημειώσεων, παρουσιάζουμε τις βασικές ιδιότητες των μιγαδικών αριθμών. Δίνουμε επίσης κάποια στοιχεία μεθοδολογίας και κάποιες ασκήσεις.


Ελπίζουμε το φυλλάδιο να φανεί χρήσιμο σε φοιτητές ΕΑΠ και ιδιαίτερα στους φοιτητές της θεματικής ΠΛΗ 12.


Δείτε τις προσφορές του πανεπιστημιακού φροντιστηρίου MathStudies για μαθήματα ΕΑΠ.

Featured Posts
Recent Posts