Πανεπιστημιακά Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών

Παρέχουμε ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρά Group (στο χώρο μας) σε φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ και του ΕΑΠ. Προσφέρουμε διδακτικό υλικό και προετοιμάζουμε τους φοιτητές για τις εξετάσεις.

Καλύπτουμε τα περισσότερα μαθήματα που σχετίζονται με τα μαθηματικά, όπως Ανάλυση, Γραμμική Άλγεβρα, κ.λ.π. 

Στα μαθήματά μας χρησιμοποιούμε σύγχρονα λογισμικά πακέτα (MatLab, Mathematica, Geogebra) για να προσφέρουμε στους φοιτητές καλύτερη κατανόηση της ύλης. Μπορείτε να δείτε το blog μας για μερικά παραδείγματα.

Από το μενού της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ενδεικτικά μαθήματα διαφόρων τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, για σχετικές θεματικές του ΕΑΠ καθώς επίσης και σημειώσεις που παρέχουμε δωρεάν.

 

ΕΑΠ