Το πανεπιστημιακό φροντιστήριο MathStudies εξειδικεύεται σε διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων που έχουν σχέση με τα Μαθηματικά και την Πληροφορική.

 
 

Παρέχουμε ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρά Group (στο χώρο μας και εξ αποστάσεως με online διαδικτυακά μαθήματα) σε φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ και του ΕΑΠ (Ανάλυση Ι, Ανάλυση ΙΙ, Γραμμική Άλγεβρα, Προγραμματισμό C/C++, Μαθηματικά Ι, ΙΙ, κ.λ.π.). Προσφέρουμε διδακτικό υλικό και προετοιμάζουμε τους φοιτητές για τις εξετάσεις.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις που παρέχουμε δωρεάν και τα video-μαθήματα (επίσης δωρεάν) για να πάρετε ένα δείγμα της δουλειάς μας.

 
 

Επιπλέον, παρέχουμε οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη είναι απαραίτητη για τις εργασίες τους (σε C/C++, MatLab, Mathematica, κ.λ.π.).

 

Προσφέρουμε επίσης βοήθεια και πλήρη υποστήριξη για τις εργασίες σχετικών θεματικών ενοτήτων του ΕΑΠ (ΠΛΗ10, ΠΛΗ12, ΦΥΕ10, ΦΥΕ20, ΔΕΟ13, κ.λ.π.). Πιστεύουμε ότι οι φοιτητές πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των εργασιών που παραδίδουν. Επομένως φροντίζουμε να τους προετοιμάζουμε κατάλληλα τόσο για τις εργασίες όσο και για τις γραπτές εξετάσεις.

Σε αντίθεση με άλλα φροντιστήρια, δεν αναθέτουμε τις εργασίες σε τρίτους.

 

Τα μαθήματα γίνονται από καθηγητή με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα και μεγάλη εμπείρια σε διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων (σε ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια), στην έρευνα και στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Σε ανταγωνιστικές τιμές.

 
 
 

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ανάλυσης, Ιδιαίτερα Μαθήματα Άλγεβρας, Ιδιαίτερα Μαθήματα Στατιστικής, Ιδιαίτερα Μαθήματα Πληροφορικής, Ιδιαίτερα Μαθήματα για φοιτητές, μαθηματικά ΤΕΙ, μαθηματικά ΕΑΠ, ΠΛΗ12, ΦΥΕ10, ΦΥΕ20, ΔΕΟ13, προγραμματισμός ΤΕΙ, προγραμματισμός ΕΑΠ,

Φροντιστήριο ΕΑΠ, φροντιστηριακά μαθήματα