Παρέχουμε ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρά Group (στο χώρο μας) σε φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ και του ΕΑΠ. Προσφέρουμε διδακτικό υλικό και προετοιμάζουμε τους φοιτητές για τις εξετάσεις.

Καλύπτουμε τα περισσότερα μαθήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό (Εισαγωγή στην Πληροφορική, Προγραμματισμός, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, κ.λ.π.) σε γλώσσες όπως η C/C++, η Fortran και άλλες. 

Επίσης παρέχουμε βοήθεια και σε σχέση με άλλα λογισμικά πακέτα όπως τα Mathematica, Matlab, κ.λ.π.

Από το μενού της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ενδεικτικά μαθήματα διαφόρων τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, για σχετικές θεματικές του ΕΑΠ καθώς επίσης και σημειώσεις που παρέχουμε δωρεάν.

 
 

ΕΑΠ