Συστήματα Συντεταγμένων


Σε πολλά μαθήματα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΕΑΠ χρησιμοποιούνται διαφορετικά συστήματα συντεταγμένων. (Για παράδειγμα σε μαθήματα Ανάλυσης ΙΙ, στη θεματική ΠΛΗ12, ΦΥΕ10, σε Μαθηματικά Ι διαφόρων τμημάτων ΤΕΙ και αλλού) Στο φυλλάδιο που παρουσιάζεται εδώ, θα βρείτε τα βασικά στοιχεία των συστημάτων αυτών (καρτεσιανές, πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες), μαζί με τρισδιάστατα σχήματα που επεξηγούν τη λογική τους.


Ιδιαίτερα μαθήματα - Μαθηματικά - Πληροφορική - ΤΕΙ - ΑΕΙ - ΕΑΠ - Υποστήριξη Εργασιών - MathStudies

#συντεταγμένες #ΠΛΗ12 #ΦΥΕ10 #ΕΑΠ #ΑΕΙ #ΤΕΙ #ΑνάλυσηΙΙ #ΚυλινδρικέςΣυντεταγμένες #ΠολικέςΣυντεταγμένες #ΣφαιρικέςΣυντεταγμένες

Featured Posts
Recent Posts