Μαθηματική Επαγωγή - Σημειώσεις


Η μαθηματική επαγωγή περιέχεται στην ύλη των περισσότερων μαθημάτων Ανάλυσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας. Περιέχεται επίσης σε διάφορες ενότητες των τμημάτων θετικής κατεύθυνσης του ΕΑΠ.


Στο παρόν φυλλάδιο σημειώσεων (εδώ) θα βρείτε μερικά ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία για την ανακάλυψη της επαγωγής (με σχετικές αναφορές) καθώς επίσης και αρκετές ασκήσεις (λυμένες) που βοηθούν να γίνει κατανοητή η διαδικασία της επαγωγής.


#Ανάλυση #Επαγωγή #Σημειώσεις

Featured Posts