Εφαρμογή για την μέθοδο Gauss (Application)


Στην ιστοσελίδα μας προστέθηκε η εφαρμογή GaussElim με τη βοήθεια της οποίας μπορείτε να τρέξετε τον αλγόριθμο απαλοιφής του Gauss σε έναν οποιοδήποτε πίνακα. Όπως βλέπετε και στην εικόνα, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα χρησιμοποιώντας τους δρομείς. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του πίνακα στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε την μέθοδο απαλοιφής και στη συνέχεια πατάτε το κουμπί Gauss ή Gauss Jordan (αν θέλετε να βρείτε τον ανηγμένο κλιμακωτό πίνακα). Πατώντας το κουμπί Invert μπορείτε να βρείτε και τον αντίστροφο πίνακα.


Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από εδώ.

#ΠΛΗ12 #ΓραμμικήΆλγεβρα #Πίνακες #ΜέθοδοςGauss #Application #Εφαρμογή

Featured Posts
Recent Posts